mesPreu per mesos
Gener 226
Febrer 226
Març 226
Abril 284
Maig 226
Juny 226
Juliol 420
Agost 825
Setembre 284
Octubre 284
Novembre 226
Desembre 226